ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน

31 10 61 1วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 18 กลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด