ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 62

24 10 61 1วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะบอร์ดบริหาร และบุคลากรในกลุ่มงาน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด