ประชุมเกลี่ยอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

22 10 61 3วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมเกลี่ยอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด หลังจากนั้น นายคณิศร์ ปัญญาภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้ชี้แจงแนวทางและให้ครูวิทย์ คณิต ได้เลือกโรงเรียนแห่งใหม่ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด