ประชุมคณะกรรมการสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

17 10 61 1วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีนายอำนวย เลื่อมใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายกสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์ จาก ศธจ.ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1-3 และ สพม.27 โดยมีประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และบทบาทของศึกษานิเทศก์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด