กลุ่มนิเทศติดตามฯ ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68

16 10 61 1วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 17 ท่าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด