ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังครูธุรการโรงเรียน

12 10 61 4วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการโรงเรียน โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจะดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดให้มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ ครบทุกโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด