ประชุมครูธุรการโรงเรียนเกลี่ยอัตรากำลัง

12 10 61 3วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการโรงเรียน โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางรายละเอียด เตรียมแนวทางการเลือกไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1 คน 1 โรงเรียน ทั้งนี้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 217 โรงเรียน มีครูธุรการปฏิบัติงานในโรงเรียน จำนวน 88 คน และได้รับจัดสรรธุรการโรงเรียน จำนวน 123 โรงเรียน ซึ่งจะดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดให้มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ ครบทุกโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด