รับมอบเงินสมทบกองทุนฯ จาก นายคงศักดิ์ เทพสุระ ข้าราชการบำนาญ

12 10 61 2วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายคงศักดิ์ เทพสุระ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.รร.คำนางตุ้มโนนสวรรค์ เดินทางมาบริจาคเงินเพื่อ สมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและอยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 10,000 บาท โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาคฯ พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณ นายคงศักดิ์ เทพสุระ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ พร้อมกล่าวว่า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป หลังจากนั้นได้ถ่ายภาพเป็นทีระลึก ร่วมกับ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ทั้ง 17 กลุ่ม ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด