งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่มพนาศึกษา

08 10 61 2วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา ก่อนการประชุมนายพูลสวัสดิ์ วรรณลา ผอ.รร.บ้านหนองม่วง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำสถานที่ กล่าวรายงานโดย นายถวิล พนมเขต ผอ.รร.บัวดงมันวิทยา ประธานกลุ่มฯ พนาศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป หลังจากนั้น นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้กล่าวชื่นชม ประธานกลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มฯ พนาศึกษา ที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ และชุดทีมสีฟ้าที่แสดงถึงพลังและความสามัคคีภายในกลุ่ม หลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ คุณครูและนักเรียน แล้วขอบคุณที่ให้การต้อนรับได้อย่างดีเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด