ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เยี่ยมงานมหกรรมฯ กลุ่มโพธิ์ชัย

08 10 61 1วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศน.ทองอินทร์ ภูมิประสาท ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ครูและนักเรียน ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย จากนั้น ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโพธิ์ชัย ก่อนพบปะ นายประมวล ทิพชัย ผอ.รร.บ้านหนองอึ่งโปโล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อ.โพธิ์ชัย ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายภานุ จันทนามล ผอ.รร.บ้านโพธิ์ศรี ประธานกลุ่มฯ โพธิ์ชัย กล่าวแนะนำผู้บริหารสถานศึกษา ภายในกลุ่มฯ โพธิ์ชัย หลังจากนั้น นายสุภาพ วงษามาตย์ ได้กล่าวขอบคุณ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอโพธิ์ชัย และนายพุทธา โคตรพิมพ์ ผอ.รร.บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด