โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6

05 10 61 1วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศ และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) รุ่นที่ 6 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับโดย ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์ ผอ.รร.บ้านแห่ประชานุกูล ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัวพ่อแม่ลูก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็กวัยรุ่นที่มีช่วงอายุ 12 ถึง 15 ปี และพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก ครอบครัวละ 2 คน รวม 280 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด

</