ประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

04 10 61 2วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสังกัด โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุม ได้มอบทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง  ชมภาพทั้งหมด