งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่มโพธิ์เงิน

04 10 61 1วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน กล่าวรายงานโดย นายวิเชียร ขรณีย์ ผอ.รร.บ้านหนองผักแว่น ประธานกลุ่มฯ โพธิ์เงิน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป หลังจากนั้น นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้เดินเยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ คุณครูและนักเรียน พร้อมกล่าวชื่นชม ประธานกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่ได้จัดงานในครั้งนี้ แล้วขอบคุณที่ให้การต้อนรับได้อย่างดีเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านหนองกุง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด