ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

01 10 61 1วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีและพบปะ พร้อมมอบนโยบาย หลังจากนั้น ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และนางสาวราตรี นามจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ปฐมนิเทศ และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูผู้ช่วย จำนวน 16 ท่าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด