การประชุมสรุปและรายงานผลการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

23 09 61 1วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางจรัสศรี จิตชัย รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมสรุปและรายงานผลการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สพท. เขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยมี ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธาน Cluster 12 เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ชมภาพทั้งหมด