ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.ชช.บ้านชมสะอาด

20 09 61 2วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด และคณะกรรมการประเมินฯ เข้าประเมินนายสมพงษ์ พันทะชุม ผอ.รร.ชุมชนบ้านชมสะอาด หลังจากนั้นได้เยี่ยมห้องเรียน และพบปะคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมชี้แจ้งการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนในของข้าราชการครูในรอบนี้และการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบใหม่ ของปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด