โครงการค่ายวิชาการและนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ของอำเภอ หนองพอก

20 09 61 1วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการและนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนในอำเภอหนองพอก ประจำปี 2561 (OPEN HOUSE 2018) ก่อนเปิดโครงการฯ นายประเวช การินทร์ ผอ.รร.ทรายทองเฉลิมวิทย์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อ.หนองพอก ได้กล่าวต้อนรับประธานในพิธี จากนั้น นายสงวน ชาววัง ผอ.รร.ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 ประธานกลุ่มฯ ชัยมงคล ได้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงาน ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน ครู และนักเรียน และเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning สำหรับแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด นายอำนวย เลื่อมใน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ จากนั้น นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้กล่าวชื่นชม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา นายกสมาคมครู ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ที่ร่วมมือกันจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ และขอขอบคุณนายวิเชียร แสงภักดี ผอ.รร.อนุบาลเมืองหนองพอก ที่ได้อนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ครั้งนี้ หลังจากนั้นได้ชมการแสดงในพิธีเปิด 6 รายการ และเดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ทั้ง 32 โรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีผู้มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด