ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.บ้านหนองแข้ดง

19 09 61 1วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด และคณะกรรมการประเมินฯ เข้าประเมินนายบรเมศร์ ขัติยนนท์ ผอ.รร.บ้านหนองแข้ดง หลังจากนั้นได้เยี่ยมห้องเรียน และพบปะคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมชี้แจ้งการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนในของข้าราชการครูในรอบนี้และการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบใหม่ ของปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแข้ดง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด