ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.บ้านปลาโด

18 09 61 4วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ เข้านางคัทยวรรณ รังใส ผอ.รร.บ้านปลาโด หลังจากนั้นได้พบปะคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมชี้แจ้งการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนในของข้าราชการครูในรอบนี้และการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบใหม่ ของปี 2562 หลังจากนั้น ผอ.สพป.รอ.3 ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของโรงเรียนบ้านปลาโด และ ผอ.รร.บ้านปลาโด ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ และผลผลิต ที่โรงเรียนได้ทำขึ้นเองเป็นของฝาก ณ โรงเรียนบ้านปลาโด อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด