โครงการจัดค่ายวิชาการและเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนในอำเภอเสลภูมิ

18 09 61 3วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดค่ายวิชาการและเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนในอำเภอเสลภูมิ กล่าวรายงานโดยนายพินิจ จันทร์ซ้าย ผอ.รร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร วัตถุประสงค์ เพื่อประกาศ ยกย่อง โรงเรียนที่จัดกิจกรรม ระดับดีเยี่ยม “เพิ่มเวลารู้” เพื่อให้มีตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H สำหรับเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมและโรงเรียนทั่วไป หลังจากนั้นได้ชมการแสดง และเยี่ยมชมบูธของโรงเรียนที่มานำจัดนิทรรศการ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด