ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.หนองคำวิทยา

18 09 61 2วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ เข้าประเมินนายชวลิต อุปปะ ผอ.รร.หนองคำวิทยา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 หลังจากนั้นได้พบปะคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมชี้แจ้งการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนในของข้าราชการครูในรอบนี้และการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบใหม่ ของปี 2562 ณ โรงเรียนหนองคำวิทยา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด