ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.หนองไฮภูเขาทอง

18 09 61 1วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ เข้านายเกรียงไกร ป้องศรี ผอ.รร.หนองไฮภูเขาทอง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 หลังจากนั้นได้พบปะคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมชี้แจ้งการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนในของข้าราชการครูในรอบนี้และการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบใหม่ ของปี 2562 ณ โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด