ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.บ้านกกตาลดงบังวิทยา

17 09 61 4วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด และคณะกรรมการประเมินฯ เข้าประเมินนายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน ผอ.รร.บ้านกกตาลดงบังวิทยา หลังจากนั้นได้พบปะคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมชี้แจ้งการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนในของข้าราชการครูในรอบนี้และการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบใหม่ ของปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด