ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

17 09 61 3วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด และคณะกรรมการประเมินฯ เข้าประเมินนายเรืองเดช ศรีโยธี ผอ.รร.บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล ในการนี้นายประเวช การินทร์ ผอ.รร.ทรายทองเฉลิมวิทย์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองพอก มาร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ด้วย หลังจากนั้นได้พบปะคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมชี้แจ้งการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนในของข้าราชการครูในรอบนี้และการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบใหม่ ของปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด