ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผอ.รร.ท่าสีดาวิทยา

17 09 61 2วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด และคณะกรรมการประเมินฯ เข้าประเมินนายประสิทธิ์ ทองมีผอ.รร.ท่าสีดาวิทยา หลังจากนั้นพบปะคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมชี้แจ้งการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนในรอบนี้และการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบใหม่ ของปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าสีดาวิทยา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด