ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของสมาคมฯ ลูกจ้างส่วนราชการ สพป.รอ.3

15 09 61 1วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพลูกจ้างส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวรายงานโดย นายวิชัย คำมุลศรี ช่างไฟฟ้า ช 4 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพลูกจ้าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคดีของสมาชิกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ และรับทราบถึงความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ผู้เข้าอบรมร่วมประกอบด้วย ลูกจ้างส่วนราชการจาก 5 อำเภอ จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด