ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 12

14 09 61 2วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 โดยมี ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 12 เป็นประธานการประชุม กล่าวรายงานโดย นายวสันต์ สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัด ที่มีผลงานโดดเด่น และสร้างชื่อเสียง ให้แก่ โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม สพป.ขอนแก่น เขต 5 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  ชมภาพทั้งหมด