ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

14 09 61 1วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศน.ทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พบปะและชี้แจ้งการดำเนินการในการจัดงานแต่ละกลุ่มพัฒนากลุ่มภาพการศึกษา หลังจากนั้น ศน.วาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจ้งปฏิทินการแข่งขันและแจ้งการเปลี่ยนชื่องานตามที่ สพฐ. กำหนดมาให้ใหม่ ใช้ชื่อว่า งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 และการส่งข้อมูลในระบบโปรแกรมการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นแอดมิน ทั้ง 18 กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด