งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม กลุ่มศิลานคร

12 09 61 1วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เดินไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร กล่าวรายงานโดย นายพินิจ จันทร์ซ้าย ผอ.รร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ ประธานกลุ่มฯ ศิลานคร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป และในโอกาสนี้คุณครูชาติชาย สุวพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้มอบเครื่องดนตรีไทยของท่านเอง คิดเป็นมูลค่า 120,000 บาท ให้กับโรงเรียน โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นตัวแทนในการรับ-มอบ พร้อมถ่ายภาพรวมกันกับผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มศิลานคร หลังจากนั้น ได้เดินไปให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนชั้นระดับปฐมวัย ที่แข่งขันรายการ กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน และ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด