ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

11 09 61 3วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 1.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ดูการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดูการจัดการเรียนการสอน พร้อมซักถาม ทดสอบการอ่าน-เขียน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้น ป.3 ซึ่งนักเรียนชั้นอนุบาลสามารถท่องศัพท์ภาษาอังกฤษได้ และนักเรียนชั้น ป.3 กล้าแสดงออก สามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นได้พบปะพร้อมกล่าวชื่นชม นายสังคม สุทธิประภา ผอ.รร.บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร และคณะครู ที่มีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมแนะนำการใช้งานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียวรูปแบบใหม่ NEW DLTV เพื่อช่วยแก้ปัญหา ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ณ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด