ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย อ.เสลภูมิ

10 09 61 6วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ พร้อมติดตาม สภาพการใช้งานและการดูแลโต๊ะ เก้าอี้พระราชทานสำหรับนักเรียนและสำหรับครู ดูการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียวรูปแบบใหม่ NEW DLTV หลังจากลงพื้นที่พบว่า โรงเรียนได้ลงทะเบียนโต๊ะเก้าอี้พระราชทานเป็นที่เรียบร้อย สภาพดี แข็งแรง สมบูรณ์ใช้ได้ทุกตัว พร้อมแนะนำให้คุณครูให้นักเรียนชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียวรูปแบบใหม่ NEW DLTV สำหรับวิชาที่คุณครูไม่ถนัด ณ โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด