การประกวดกิจกรรมยอดนักอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับเขต

10 09 61 5วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ คุณครู และนักเรียน ที่สนามการประกวดกิจกรรมยอดนักอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่พบปัญหาอุปสรรคใด ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้กำลังใจนักเรียนตัวแทนในการสอบ พร้อมกล่าวขอบคุณ นายสมชาย ไทยประสงค์ ผอ.รร.พนาลัยวิทยาเสริม ที่ได้อนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกสถานที่ในการประกวดครั้งนี้ ณ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด