พัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

6 8 09 61 1ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3 ได้จัดโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและการศึกษาดูงาน นำโดยนาย อำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดแสลง ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีนายวันชัย แก้วมณี ผอ.รร.วัดแสลง กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งสรุปภาพโดยรวมของโรงเรียนในมิติต่างๆ และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ปลาตองรีสอร์ท หาดจ้าวหลาว จังหวัดจันทบุรี  ชมภาพทั้งหมด