ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ อ.เสลภูมิ

10 09 61 1วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ พร้อมติดตาม สภาพการใช้งานและการดูแลโต๊ะ เก้าอี้พระราชทานสำหรับนักเรียนและสำหรับครู ดูการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียวรูปแบบใหม่ NEW DLTV หลังจากลงพื้นที่พบว่า โรงเรียนได้ลงทะเบียนโต๊ะเก้าอี้พระราชทานเป็นที่เรียบร้อย สภาพดี แข็งแรง สมบูรณ์ใช้ได้ทุกตัว พร้อมแนะนำให้คุณครูให้นักเรียนชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียวรูปแบบใหม่ NEW DLTV สำหรับวิชาที่คุณครูไม่ถนัด และแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ณ โรงเรียนบ้านบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด