พัฒนาการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน รุ่น 1

08 09 61 1วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และเพื่อพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และสาเหตุอื่นๆ วิทยากรโดย ดร.วัชรินทร์ แสนรุ่งเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นางยาใจ ยันตะบุศย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในอำเภอเสลภูมิและอำเภอโพธิ์ชัย จำนวน 107 คน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด