ผอ.สพป.รอ.3 เยี่ยม รร.บ้านสำโรงหนองจอก อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

06 09 61 2วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก พร้อมติดตามการลงทะเบียน สภาพการใช้งานและการดูแลโต๊ะ เก้าอี้พระราชทานสำหรับนักเรียนและสำหรับครู ดูการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียวรูปแบบใหม่ NEW DLTV พร้อมทดสอบนักเรียนในด้านคำนวณ นักเรียนสามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี และติดตามระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา CC1 การใช้งานคโรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก หลังจากลงพื้นที่พบว่า โรงเรียนได้ลงทะเบียนโต๊ะเก้าอี้พระราชทานเป็นที่เรียบร้อย สภาพดี แข็งแรง สมบูรณ์ใช้ได้ทุกตัว และคุณครูได้ให้นักเรียนชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียวรูปแบบใหม่ NEW DLTV ซึ่งมีภาพและเสียงคมชัดทำให้การรับชมชัดเจน และคุณครูได้นำคอมพิวเตอร์ CC1 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย ซึ่งทำให้นักเรียนสนใจเป็นอย่างมาก ณ โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด