ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่เยี่ยม รร.บ้านโคกหนองบัว อ.โพธิ์ชัย

04 09 61 2วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายขวัญใจ พิมมะดี ผอ.รร.บ้านหนองตาไก้ ประธานกลุ่มฯ เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกหนองบัว อำเภอโพธิ์ชัย โดยมีนายวิชัย สีแพงมล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะติดตามโครงการการจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียน โดยเน้นย้ำให้ใช้โปรแกรมการจัดเมนูอาหารกลางวัน Thai School lunch ติดตามการใช้หนังสือเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องเรียนตั้งแต่ ห้องเรียนอนุบาล จากการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้ พบว่า ห้องเรียนสะอาด จัดบรรยากาศภายในชั้นเรียนให้น่าเรียนสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน และได้สอบถามคุณครูเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ในการมาครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจ ภูมิใจ สร้างรอยยิ้ม เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทุกคนเป็นอย่างยิ่ง โดยคุณครูต่างก็สะท้อนว่าอยากให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ มาเยี่ยมโรงเรียนบ่อย ๆ ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด