ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.มหาสารคาม เขต 3

04 09 61 1วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 28 โรงเรียน รวมทั้งหมด 60 ท่าน ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) โดยมีนายปริญญา บุตรพรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับเกียรติจากนายขวัญใจ พิมพะดี ผอ.รร.บ้านหนองตาไก้ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ นายสุพรรณ พันธะไชย อดีต ผอ.รร.บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) มาร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ หลังจากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ และขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะอาดฯ ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด