ประเมินลูกจ้างประจำและเยี่ยมห้องเรียนโรงเรียนบ้านนาทม อ.โพนทอง

31 08 61 2วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ นายทองล้วน สายเนตร ช่างไม้ชั้น 4 หลังจากนั้นได้เยี่ยมห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เพื่อตรวจติดตามนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา พร้อมพบปะนายบุญเพ็ง พันสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทม คณะครูผู้สอนให้กำลังใจคุณครูและนักเรียนพร้อมมอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดห้องเรียนคุณภาพให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม พร้อมทดสอบนักเรียนอ่านตามคำเขียนบนกระดาน พบว่า นักเรียนอ่านตามคำเขียนได้เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านนาทม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด

</