ประชุมการเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปี 2561

31 08 61 1วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คณะบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด