ประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 68

30 08 61 1วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนจาก 76 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคอีสาน ผู้รับผิดชอบการจัดงานและผู้ดูแลระบบโปรแกรมการจัดการแข่งขัน รวม 172 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดงาน และปฏิบัติการบริหารข้อมูลโปรแกรมการจัดการแข่งขัน พร้อมกับจับสลากลำดับที่การแข่งขัน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จับได้ลำดับที่ 53 ในการแข่งขันระดับภาค ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด