ต้อนรับคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

28 08 61 2วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำโดยนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คณะบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ต้อนรับคณะติดตามการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สพฐ. โดยมี นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวต้อนรับ ในการนี้นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมบูธของโรงเรียน พร้อมซักถามและถ่ายภาพรวมกัน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด