ประชุมการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

28 08 61 1วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงาน และสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางเนตรภา โอฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 17 กลุ่มพัฒนา ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด