รับชมการประชุมทางไกล NEW DLTV

26 08 61 1วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมรับชมการประชุม ผอ.สพท. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV โดยมี พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ สำหรับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดไว้เป็น 4 จุด ดังนี้ รร.พนาลัยวิทยาเสริม รร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ รร.อนุบาลเมืองหนองพอก และ รร.เมืองโพธิ์ชัย ผู้เข้าร่วมรับชม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV เข้าร่วมรับฟังในแต่ละจุด  ชมภาพทั้งหมด  ชมภาพทั้งหมด