อบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

27 08 61 1วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ เรื่อง NEW DLTV กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการและมอบนโยบายให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส หลังจากนั้น ศน.จำนงค์ ไถวสินธุ์ และ ศน.ปราณี สาระบาล ได้ชี้แจ้งแนวทางการใช้สื่อและการดาวโหลดสื่อ 60 พรรษา จากเว็บไซต์ ณ หอประชุมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด