ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลความต้องการด้านโครงสร้าง ครั้งที่ 1

22 08 61 1วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลความต้องการด้านโครงสร้างและบริการพื้นฐานและด้านคุณภาพ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมในการประชุม ประกอบด้วย นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสมพร สารบรรณ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานกลุ่มพัฒนาคุณการศึกษา ทั้ง 17 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด    ชมภาพทั้งหมด