งานกตเวทิตาจิตแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ปี 2561

20 08 61 2วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดงานกตเวทิจิต โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานและกล่าวแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่โรงเรียน โดยทุกคนต่างรู้สึกเสียดายในความรู้ความสามารถ และขอบคุณที่ทุกท่านได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจและสติปัญญาของท่าน แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ได้วางแนวทางไว้เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณและขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแก่ลูกหลาน คิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านสมปรารถนาทุกประการ” พร้อมมอบของที่ระลึก บรรยากาศภายในงานมีการแสดงบนเวที ความบันเทิงหลากหลายจาก บุคลากรในสำนักงานเขต กลุ่มพัฒนาคุณภาพ และจากไกด์นำเที่ยว สร้างความประทับใจ อบอุ่นมิรู้ลืม ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ และผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง ณ โรงแรมนิว แทรเวิล บีช อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ชมภาพทั้งหมด