โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

20 08 61 1วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ตามกระบวนการ PLC เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค "Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด มาพบปะพร้อมบรรยายพิเศษ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสายลม โรงแรมนิวแทรเวิลบีช อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ชมภาพทั้งหมด