ศึกษาดูงาน สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมส่ง ดร.รัชนิดา ไสยรส

16 08 61 1วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นำโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ พร้อมส่ง ดร.รัชนิดา ไสยรส นิติกรชำนาญการ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ สพป.หนองคาย เขต 2 โดยมี ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายรูปรวมกัน ณ หอประชุม สพป.หนองคาย เขต 2 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  ชมภาพทั้งหมด