ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู

15 08 61 2วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด